Home » Klachten

Klachten

Klachten en klachtentermijn:

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze producten of dienstverlening. Wij verzoeken u het gebrek – mede om eventuele schade te beperken – zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar te maken. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 3 werkdagen worden beantwoord.
Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 3 werkdagen weten wanneer u antwoord kun verwachten. Klachten kunnen verstuurd worden naar: vinylsingles@outlook.com

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel) , Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Enkel consumenten kunnen zich wenden tot de geschillencommissie.

U kunt uw geschil ook aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting.
Dit is te vinden via http://ec.europa.eu/consumers/odr.